f-14 depron

Witam szanown± braæ modelarsk±
Zmajstrowa³em taki modelik samolotu jest to F-14 o zmiennej geometrii
skrzyde³ i prosze o wasze opinie oraz o pomoc .
1.Zmiana geometrii skrzyde³ jest pod³±czona do serwa HS81MG ale to serwo
dosyæ szybko te skrzyd³a rozk³ada i sk³ada i teraz czy macie mo¿e urz±dzenie
które zwalnia ruch serwa lub mo¿e jakie¶ patenty na zwolnienie ruchu?
2. Teraz dane modelu i kolejne pytanie-
Waga 450 gr.(bez silnika, aku i reglera ale z wszystkimi serwami i
popychaczami)
d³ugo¶æ 93 cm.
rozpiêto¶æ przy roz³o¿onych skrzyd³ach 97 cm.
napêd pchaj±cy ?
i pytanie jakie mo¿na zastosowaæ aku.Li-xxx i silnik tylko bezszczotkowy i
bez przek³adni do tego modelu.
Ja osobi¶cie my¶la³em o silniku o który poci±gnie od 800 w górê ale mo¿e siê
mylê bo nie mia³em doczynienia z elektrykami.
Zdjecia na
formatting link
w dziale "Budujmy Razem"
Dziêki za pomoc
ARO
"TYLE L¡DOWAÑ CO STARTÓW"
Reply to
ARO
Loading thread data ...
Naped: To zalezy czy chcesz latac czesciej z rozlozonymi skrzydlami i rwac powietrze (dogfight) - wtedy outrunner (i rzeczywiscie jakies 500-700g ciagu statycznego). Jezeli raczej ze zlozonymi i bardzo szybkie przeloty to jakis inrunner ze sporym kV.
Rozkladanie: w lepszych aparaturach mozna ustawic opoznienie na danym kanale. wtedy skrzydla beda sie rozkladac np 4sec.
Marcin
U¿ytkownik "ARO" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:eehfsf$lbv$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
goflying

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.