Festiwal w Lodzi ....

Witam
Nie wiem czy cos przegapilem (restart outlooka) ale mam pytanko czy ktos z
w-wy sie wybiera ?ew nocleg w lodzi - czy warto ?
Reply to
S
Loading thread data ...
Ja by³em ostatnio w maju - mieszkam w £odzi wiêc nie by³o problemu. No co¿, impreza taka se - je¶li chodzi o lotnictwo rc. Dla zwolenników samochodów rc napewno wiêcej ciekawych pokazów. Poza tym du¿o wystawców, generalnie wszyscy czo³owi sprzedawcy w Polsce. Ale z kolei jak siê chce co¶ kupiæ to nie trzeba jechaæ na festiwal. Zreszt± festiwal to zbyt wyszukane s³owo ja bym to nazwa³ raczej festynem. Czy warto? My¶lê ¿e i tak warto, ale nie ma co spodziewaæ siê niewiadomo czego. Z noclegami nie wiem jak sprawa wygl±da.
U¿ytkownik "S" snipped-for-privacy@ss.com napisa³ w wiadomo¶ci news:cmbdov$2vdm$ snipped-for-privacy@news2.ipartners.pl...
Reply to
turek
A kiedy jest ? U¿ytkownik "S" snipped-for-privacy@ss.com napisa³ w wiadomo¶ci news:cmbdov$2vdm$ snipped-for-privacy@news2.ipartners.pl...
Reply to
maverick33
U¿ytkownik "turek" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cmbjb5$9v9$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
No jestem zaskoczony.
Ch³opaku - piszesz, ¿e jeste¶ z £odzi, ale czujê jak±¶ kwa¶n± minê :-)
Mo¿e kumplujesz z "pó³bogami".
Poka¿ mi ciekawsz± imprezê w Polsce ?
By³y ju¿ wielkie miêdzynarodowe targi w Warszawie no i Poznañ te¿ by³ ponoæ bardzo huczny :-) :-) :-).
Jak na razie nie widaæ lepszych imprez jak w ³ódzki Festiwal a ty narzekasz?
Daj spokój - masz lepsz± propozycjê to napisz co¶ ciekawego !!!.
Daglas
Reply to
Daglas
U¿ytkownik "maverick33" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:cme9pn$mcf$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Wszystko znajdziesz na
formatting link
Pozdrawiam Daglas
Reply to
Daglas
Użytkownik Daglas napisał:
ufufufuf
???? cos przegapiłem - ??? co masz na myśli ???
Reply to
Andrzej Hołowacz
Cz³owieku co siê mnie czepiasz?! O co Ci chodzi, mo¿e ³ódzki dresik w Ciebie wst±pi³? Wyrazi³em tylko swoj± opiniê a Ty na mnie naje¿d¿asz. Poza tym napisa³em ¿e i tak warto. Wiêc nie jest to chyba negatywny stosunek do imprezy. Na marginesie nie jestem z £odzi - chwilowo w niej mieszkam
U¿ytkownik "Daglas" snipped-for-privacy@neostrada.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:cmf3k3$dm3$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
turek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.