Heli dla ubogich.

Witam
Przepraszam za częściowe zasmiecanie, ale pomysł tak mi się spodobał.
formatting link
potencjalni naśladowcy komercyjni, chroniony świataowym patentem.
Pozdrowienia
Reply to
Paweł Pracki
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.