jaki zamiennik?

Jaki zastosowac silnik spalinowy w miejsce "400" ? Silnik bedzie zastosowany do skutera snieznego na plozach z napedem smiglowym.

PiotrekS

Reply to
Piotr Sobierajewicz
Loading thread data ...
Reply to
Piotr Sobierajewicz

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.