"Pokojowy" helikopter

Witam wszystkich, moje pytanie jest skierowane do ludzi maj±cych
do¶wiadczenie w kierowaniu modelami ¶mig³owców. Planujê zakup ¶mig³owca,
którym móg³ bym sobie polataæ w domu, wewn±trz niezbyt du¿ego pokoju. My¶lê
o ¶mig³owcu Lama 4-ro kana³owym. Interesuje mnie przedzia³ cenowy do 400 z³.
Opanowa³em ju¿ jak my¶lê w stopniu dobrym latanie 3-kana³ow± zabawk±. W
stopniu dobrym, to znaczy ¿e na 10 startów jedno l±dowanie raczej przypomina
kraksê ni¿ poprawne l±dowanie. Trochê mêczy mnie utrzymywanie przypadkowego
kierunku lotu takiej zabaweczki a i sam lot jest za krótki oko³o 4-rech
minut. St±d decyzja zakupu dro¿szej 4-ro kana³owej zabawki :-)
Co mo¿ecie poleciæ jako kolejny krok w tej dziedzinie hobby modelarskiego?
Pozdrawiam
Kri$P
Reply to
Kri$P
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Kri$P" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:gq0hff$mud$ snipped-for-privacy@achot.icm.edu.pl...
Witaj,
my¶lê, ¿e jak do pokoju, to chyba Lama bêdzie najlepszym wyborem. Polecam równie¿ zanabyæ do niej od razu bia³e ³opaty Extreme. Oryginalne nawet przy ma³ym zachaczeniu o co¶ pêkaj±, a te bia³e s± pod tym wzglêdem "pancerne" :-)
Pozdrowienia, Tomek
Reply to
Vex
Witam
Je¶li chodzi o zapasowe ³opaty do lamy to na ebay mo¿na kupiæ Bardzo tanio naprzyk³ad z tej lokalizacji
formatting link
ja kupi³em lame v4 w ubieg³ym roku na ebay u Now± cena w zasadzie taka sama jak w polskich sklepach tyle ¿e dodatkowo dostaje 1. zapasow± baterie lipol 2. 20 zapasowych ³opat 3. przewód USB do symulatora na komputer wraz z programem 4 PODWOZIE TRENINGOWE
polecam ebay ja kupuje od go¶cia o nazwie cyberport888 i moge powiedzieæ ¿e jest pewny wysy³ka 100 %
Pozdrawiam
U¿ytkownik "Vex" snipped-for-privacy@wytnij.hot.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:gq0k8h$4jl$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Reply to
invalid unparseable

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.