[RC] 75 MHz?

Witam :-)
Kumpel ma przywiezion¹ z USA 6-cio kana³ow¹ aparaturkê Airtronics (AFAIK
amerykñska nazwa Sanwy). Przywieziona by³a nóweczka, teraz ma ze 2 lata, ale
jest prawie "nie œmigana".
Problem polega na tym, ¿e na aparaturze widnieje firmowa tabliczka 72MHz ale
naklejka z oznaczeniem kana³u wskazuje a to, i¿ jest to 75,430 MHz, kana³
62.
I tu pojawia siê problem - po rozkrêceniu aparatury wszystko wskazuje na to,
¿e ktoœ coœ przy niej robi³ - 72MHz jest skreœlone markerem i dopisane 75.
Pytanko - da siê do tego dokupiæ mini odbiornik (standardowy jest i dzia³a)
i dodatkowo kwarc odbiorczy (pewnie poj. przem.)?
Na wykazie kana³ów RC na PWM widaæ ¿e s¹ dostêpne kana³y w paœmie 72, ale
ani s³owa o 75...
A mo¿e jest sposób, ¿eby to przerobic na 40 lub 35 ? Wtedy chyba wchodzi w
rachubê wymiana modu³u W.Cz.? Jakie s¹ tego koszty, o ile to w ogóle
mo¿liwe?
Poza tym, to chyba s³abo legalne w Polsce, nadawanie na paœmie 75 MHz?
Reply to
batched
Loading thread data ...
Witam serdecznie.
Przestroić da się na dowolne pasmo. Jednak to robota dla dobrego elektronika radiowca i kosztować będzie sporo, bo zabawy dużo. Nie wiem czy warto. Gdybym miał taki sprzet to sam sobie przerobiłbym, bo nic mnie nie kosztowałoby. Jednak usługowo się nie podejmę z braku czasu i chęci w stosunku do wartości przeróbki. Poszukaj, może znasz jakiegoś fachowca i po znajomości, dla zdobycia nowych doświadczeń podjąłby się?
Sebastian
Reply to
artmedia2WYTNIJTO
Dnia 2005-01-10 16:44, Użytkownik batched napisał:
Jest możliwe że aparatura na 75 zadziała na 72 i na odwrót, ale jeśli tak, to prawdopodobnie parametry będą gorsze. Nawet jeśli działa to najlepiej byłoby jednak porządnie dostroić, u fachowca radiowca.
Co do ewentualnego 75->35(40) znacznie gorzej, zależy od konstrukcji, na pewno będzie trzeba wymienić kilka elementów, a efekt niegwarantowany...
Reply to
Jakub Witkowski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.