[RC+elektronika] Rozladowywanie NI-MH

Witam,
wiele sie pisze na temat rozladowywania Aku Ni-Cd, natomiast o
rozladowywaniu NI-MH prawie nic. Archiwum przeszukalem i nic :(
Chcialbym troche sie dowiedziec na ten temat, moze jakies linki... Bardzo
mile widziane takze schematy rozladowywarek NI-MH :) A moze rozladowywarki
Ni-Cd sie do tego nadaja?
Pozdrawiam!!
__________
mayonez... latajace RC...
Reply to
mayonez
Loading thread data ...
Nie pisze siê o tym byæ mo¿e dlatego, ¿e Ni-MH przechowuje siê w stanie na³adowanym, w przeciwieñstwie do Ni-Cd (przynajmniej tak gdzie¶ czyta³em). Je¶li chodzi o granicê do jakiej roz³adowuje siê te ogniwa, to jest taka sama jak dla NiCd, tzn. 0.9V na ogniwo. Ni-MH nie maj± efektu pamiêci prawie wogóle, dlatego nie musisz ich roz³adowywaæ przy ka¿dym cyklu. Producenci zalecaj± jednak takie roz³adowanie raz na kilka cykli dla zlikwidowania szcz±tkowej pamiêci. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Dodam, ¿e przyk³adowo w programie roz³adowuj±cym Pulsara nie ma rodzaju ogniw jako parametru do ustawienia, tak wiêc mo¿esz u¿ywaæ ³adowarko/roz³adowywarki przeznaczonej dla NiCd w celu roz³adowania NiMH. Gorzej z ³adowaniem. £adowanie NiMH trzeba przerwaæ wcze¶niej ni¿ NiCd i ³adowarka musi obs³ugiwaæ odpowiedni rodzaj ogniw. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
wcze¶niej ni¿ NiCd i
jak to wczesniej? hmm.. troche nie rozumiem, bo na moich akku 1300mAh, jest napisane ladowac pradem 130 mA przez 12h, wydaje mi sie ze czas ladowania jest uzalezniony od natezenia pradu ktorym ladujemy, dlatego trudno tu mowic "wczesniej" czy "pozniej".
T>
Reply to
tomla
"Wcze¶niej" zak³adaj±c ten sam pr±d ³adowania obu typów pakietów. Zak³adaj±c równie¿ ³adowanie szybkie rzêdu 1C i wiêcej, które wymaga przerwania procesu w momencie wykrycia delta peak, w przeciwnym razie ogniwa siê "zagotuj±". W podanym przez ciebie przypadku, stosujesz bardzo ma³y pr±d ³adowania C/10. Przy takim ³adowaniu masz du¿e wide³ki bezpieczeñstwa je¶li chodzi o przerwanie procesu, bez ryzyka przegrzania pakietu. Przy takich pr±dach nie potrzeba mikroprocesorowej zaawansowanej ³adowarki ani do NiCd, ani do NiMH. Wracaj±c do ³adowania szybkiego: w przypadku NiCd odcina siê pr±d w momencie zaobserwowania -dV, czyli za punktem delta peak, natomiast w przypadku NiMH trzeba skoñczyæ ³adowanie w samym punkcie delta peak (maksimum napiêcia na pakiecie). (O ile dobrze pamiêtam, bo robi to za mnie ³adowarka :). Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Witam, szukam informacji o rozladowywaniu poniewaz w dalszym ciagu staram sie zaadoptowac zasilacz laboratoryjny jako ladowarke (dyskusja byla kilka dni wczesniej). Najprostsze ladowanie "takim ustrojstwem" :) przy dobranych parametrach pradu wydaje sie byc chyba z tzw. "stoperem w reku" :) i tu pojawia sie problem. Wezmy za przyklad akumulatorki NI-MH o poj. 750mAh. ladowanie NIE DO KONCA ROZLADOWANEGO PAKIETU pradem o wartosci 0,75A przez godzine spowoduje jego przeladowanie (wiadomo co za tym idzie). Wiec przed podlaczeniem do ladowania wypadaloby najpierw taki pakiet rozladowac to tej krytycznej wartosci 0,9V na ogniwo. Przydalaby sie rozladowywarka (schematy, linki, info mile widziane ;)). Jesli cos jest w moim rozumowaniu nie tak to piszcie i poprawiajcie mnie :) Pozdrawiam!!! ___________ mayonez... latajace RC...
Reply to
mayonez
Hmm, Przy wiêkszych pr±dach ³adowania, nawet jak go roz³adujesz to i tak metoda "z zegarkiem" nie wystarcza. +/- minuta i juz moze byæ "po sprawie". Poza tym nie ¶ledz±c na bie¿±co krzywej ³adowania nie wiesz ile tak naprawdê energii w³adowa³e¶, bo czê¶æ idzie w straty (g³ównie wytwarzanie ciep³a). Zobacz przyk³adowo co napisa³ Tomla: Producent zaleca ³adowaæ ogniwa 1300mAh pr±dem 130mA przez 12 godzin. Czemu przez 12 a nie 10? Ano dlatego, ¿e czê¶æ energii jest tracona.
Z tego co czyta³em parê razy na grupie (ja nie mam tu do¶wiadczeñ), niektórzy stosuj± metodê "na czuja" obserwuj±c temperaturê ogniw. Gdyby zastosowaæ zautomatyzowan± metodê roz³±czaj±c± proces przy odpowiednim wskazaniu termopary, nie musia³by¶ znaæ stanu pocz±tkowego na³adowania. Nie wiem czy to dobry pomys³ czy nie, ale zawsze to jaki¶ pomys³ :) Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Witaj !!! Proponujê odwiedziæ strony Teosia:
formatting link
do strony g³ównej:
formatting link
Reply to
Marek C

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.