[RC] Przetwornica - pierwsze ofiary

Witam,
Niestety okaza³o siê ¿e postêp wymaga ofiar.
Oto najnowsze wiadomo¶ci:
Dzi¶ w godzinach nocnych mia³ miejsce wypadek w którym poszkodowana zosta³a
BC100....
Przyczyny zaj¶cia zbada specjalna komisja (Modeltronik).
W charakterze podejrzanego zatrzymano przetwornicê 12-20V wobec której
zastosowano areszt tymczasowy w postaci od³±czenia przewodów zasilaj±cych...
Z nieoficjalnych informacji naocznych ¶wiadków (zasilacz,miernik,moje palce)
wynika ¿e poszkodowana by³a w trakcie ³adowania du¿ym pr±dem i wykazywa³a
b.wysok± temperaturê...
Pozdrawiam,
Adam Nied¼wiadek
Reply to
Adam Niedzwiadek
Loading thread data ...
Interferencja ??????????
Pozdrawiam Andrzej
U¿ytkownik Adam Niedzwiadek snipped-for-privacy@stgambit.gda.pl> w wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych napisa³:bgnn0e$ogp$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
zasilaj±cych...
Reply to
Andrzej Kostkiewicz
--
Pozdrawiam,
Andrzej Grodecki Elektronika dla RC
formatting link

Zdaje siê ¿e Modeltronik wchodzi na kolejny etap rozwoju - zamiast zarabiaæ na produkcji zacznie zarabiaæ na serwisie;) Kooomu jeszcze schemacik przetworniczki, koooomu? ;))))
Na powa¿nie - Uwaga! BC100 nie pobiera sta³ego pr±du podczas ³adowania. Od czasu doi czsu robi sobie krótkie przerwy a wtedy mo¿e doj¶æ (i zwykle dochodzi) do przepiêæ na wyj¶ciu przetwornicy. W niekorzystnej sytuacji efekt jest j.w. Zasilacze impulsowe s± przystosowane do sta³ych (w miarê) obci±¿eñ i maj± kiepskie parametry dynamiczne. Totyczy to SZCZEGÓLNIE przetwornic podwy¿szaj±cych napiêcie
P.S. Andrzeju, to nie interferencja - to równie¿ kara (niestety surowa) za niedotrzymanie warunków eksploatacji urz±dzenia:)
Reply to
A.Grodecki
Witam!! A nie lepiej za 450 zł kupic sobie od razu ladowarke z przetwornica?? Np Supernowe 250s lub jak kto woli Inteli Controll? Mam ta ładowarke i jest naprawde niezla. Niedroga i nic jej nie brakuje i co najwazniejsze nie trzeba w niej nic kombinowac.Gotowy sprawdzony produkt. A w wersji 3.0 ładuje rowniez akumulatorki litowo jonowe. Pozdrawiam Marcin
Reply to
troll
Witam,
Jakby SuperNova by³a za 450, to bym kupi³, bo w sklepach to za 550-600 s±. Inna sprawa ¿e kupi³em BC100 bo mia³a byæ przetwornica do niej. A ¿e ci±gle nie ma, wiêc postanowi³em sam spróbowaæ. No i wypadki siê zdarzaj±. Trudno.
Adam
Reply to
Adam Niedzwiadek
faktura i gwarancją. I naprawde ja polecam. Ta ładowarka komunikuje sie tez z tobą w jednym z ludzkich językow a nie pisze jakimis hieroglifami.
Marcin
Reply to
troll
U¿ytkownik snipped-for-privacy@ids.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
[...]> faktura i gwarancj±. I naprawde ja polecam. Ta ³adowarka komunikuje sie tez z
A gdzie po tyle leza ?
PZDR Mariusz
Reply to
Mario
W Wimarexie sa za 480zl.
Reply to
Krzysztof J. Choroszko
Krzysiek powinienes jeszcze dodac adres www skoro juz podales adres firmy ale ja to w takim razie nadrobie
formatting link

A swoja droga to odwiedzilem strone producenta BC 100 i znalazlem opis: "Zalecane jest zamontowanie bezpieczników topikowych typu samochodowego o prądzie nominalnym do 7.5A zarówno na przewodzie zasilającym (fabrycznym) jak i wyjściowym ładowarki. Po stronie źródła zasilania bezpiecznik musi mieć prąd przepalenia mniejszy od wydajności maksymalnej stosowanego zasilacza. Każdy bezpiecznik powinien być przylutowany do przewodu i zaizolowany lub zamocowany w specjalnej kostce. Najwygodniej jest zastosować płaski bezpiecznik płytkowy."
Czyli jest to wersja "jsd" (jeszcze sobie dorob) za 365 zetow???? to ja bardzo dziekuje;-) dokladam 115 i mam prawdziwą ładowarke.
Marcin
Reply to
troll

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.