Re: Pylon 400

chce po prostu wiedziec jak tym sie lata
Reply to
lubert66
Loading thread data ...
Po prostu fajnie :) Mój Speedy swoj± budow± chyba zahacza o Pylona.
formatting link
mo¿na lataæ szybko, mo¿na na wietrze, mo¿na poszybowaæ, mo¿na trochê pokrêciæ ...
Chyba pyta³e¶ równie¿ o aparaturê - polecam jak±¶ z mikserem klapolotek. Mo¿na tym modelem np. poæwiczyæ hamowanie lotkami. --------------------------------- pozdrawiam Krzysztof Hilbrycht
formatting link
---------------------------------
Reply to
khpmodel
jaka predkosc? jaka wysokosc? Tak troche podobny tylko ze chyba bedzie trudniejszy.
Ciekawe. A wogole co to takiego?
Reply to
lubert
szybka
a jak dobry masz wzrok?
dwie lotki wystawiasz jednocze¶nie do góry
Reply to
khpmodel

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.