rodzina P-11

Loading thread data ...

Obejrzyj sobie galerie Artura Gołębiewskiego na PWM i poczytaj jak to zrobił w

48-ce. Skrzydła z 7-ki raczej się nie nadadzą do 11a. Robiąc Kobuza oparłbym sie na kabinie i kadłubie 24-ki. Silniki Mercury z jedenastki i Kobuza raczej niczymby się nie różniły w 72-ce. Innne samoloty napędzane tymi silnikami to m.in. Gladiator, Lysander, Blenheim...

Wojtekp.

>
Reply to
woperk

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.