Śmigło do OMEI 200EP

Proszę o podpowiedź jaki ma rozmiar do modelu jak w temacie.
Podczas ostanich prób latania na żaglu - połamało się (o modelu nie wspomnę
:)
Zbyszek
Reply to
Zbigob
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.