Zawis HBK 2 i aparatura 0406 A E sky

Witam wszystkich serdecznie.
Mam pytanie, czy zrobienie zawisu Honey Bee Kingiem 2 jest tak trudne, czy
co¶ z moim ( ze mn± :)) ) jest nie tak?
Helik ucieka mi we wszystkich kierunkach i trzeba kontrowaæ, jedynie z
ogonem nie ma wiêkszych problemów. Muszê non stop pracowaæ dr±¿kami. Wydaje
mi siê, ¿e wszystko jest wyregulowane tak jak byæ powinno plus serwa
wymienione na HXT 900 ( na nich lepiej )
Drugie pytanie dotyczy apki 0406 A w zestawie.
Aparatura ma gaz z prawej czyli mode 1 tak jak tu:
formatting link
z ty³u prze³aczniki pod bateriami s± w mode 2 tak jak tu:
formatting link
prze³±czeniu trybu na mode 1 helik siê nie loguje.
Z przodu prze³±czniki patrz±c od lewej dó³, góra, dó³, góra
¯yro EK2 0704 bez HH w pozycji REV
W tym ustawieniu wszystko dzia³a, tylko czy tak ma byæ, czy "chinole" co¶
pokopali?
Dziêki za wszystkie podpowiedzi
Pozdrawiam
Reply to
Zbigniew
Loading thread data ...
Im niżej latasz tym trudniej o stabilny zawis - strumień zaśmigłowy odbija się od ziemi i model tańczy w wirach. Wyżej (2-3 metry nad ziemią) powinno być bardziej stabilnie. Ale na to, że model będzie dłużej stabilnie wisiał bez kontrolowania sytuacji drążkami to bym nie liczył. To jednak nie lama.
pozdrawiam Jacek.
Reply to
ter_haar(wywalto)

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.