"1'st Indoor Flyer Festival" Kraków'2005

To już pojutrze, a na

formatting link
jakoś nie widać aktualizacji, czy impreza się odbędzie zgodnie z planem? Wybiera się ktoś?

Mumin

Reply to
Michał Mierzwa
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.