Hydromite ze spaliniakiem

Witam,
Jak nalezalo by zmienic plany modelu Hydromite ktory jest pod 480BB Race
zeby uzyc takiego silnika:
formatting link
prosze....
Pozdrawiam !
Reply to
G.Kaminski
Loading thread data ...
U¿ytkownik "G.Kaminski" ...
1) Uwzglêdniæ drgania 2) Uwzglêdniæ drgania ... 5) zadbaæ o zachowanie takiego samego po³o¿enia ¶rodka ciê¿ko¶ci 6) doprowadziæ (je¶li nie by³o) chodzenie wodne do g³owicy, wyprowadziæ spaliny, zrobiæ miejsce na szarpankê i podej¶cie do klipsa ¶wiecy, ...
Silnik nie jest specjalnie wypasiony, ale i tak nie ta grupa obci±¿eñ co 480BB wiêc jeszcze ogólne wzmocnienie konstrukcji, wymiana wa³u na wiêksz± ¶rednicê, dobór nowej ¶ruby,
................ krótko mówi±c kupa roboty, a efekt zupe³nie bez gwarancji. Je¶li chcesz spalinowo siê ¶lizgaæ, to mo¿e jednak przyzwoity spalinowy kad³ub, nawet pod 3,5ccm, taki silnik (nie z "prawie zabawki") no i wtedy masz naprawdê jazdê.
Pozdrawiam,
Kaper
Reply to
Kaper
Wszystko bardzo fajnie i tez mialem takie odczucia.... tylko...... Skad ja wezme plany kad³uba pod spaliniaka 3,5ccm ???? Jeszcze nigdzie nie spotkalem planow do konstrukcji klasycznej i nie wiem skad je wytrzasnac ??? Moze pomozesz ?
Reply to
G.Kaminski
Wszystko bardzo fajnie i tez mialem takie odczucia.... tylko...... Skad ja wezme plany kad³uba pod spaliniaka 3,5ccm ???? Jeszcze nigdzie nie spotkalem planow do konstrukcji klasycznej i nie wiem skad je wytrzasnac ??? Moze pomozesz ?
Reply to
G.Kaminski
szukaj, czytaj, pytaj:
formatting link
formatting link
formatting link
formatting link
formatting link
formatting link
formatting link
formatting link
formatting link
formatting link
formatting link
:D
PMK
Reply to
PeKlesyk
U¿ytkownik "G.Kaminski" snipped-for-privacy@gazetaolsztynska.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:g56pcc$a2a$ snipped-for-privacy@atlantis.news.neostrada.pl...
Mo¿na powiêkszyæ plany Hydromitte do podsiadanego silnika. Zreszt± widaæ o ile mo¿na powiêkszyæ: http://83.15.210.242/piotrek/hydro.php Od razu odpowiadam: projekt zosta³ dawno temu zawieszony :-)
Pozdrawiam Piotrek
Reply to
Max

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.