Odp: Żar 2004

Użytkownik Janusz Olszówka snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> w wiadomości do grup >

Byłem uczestnikiem tego pikniku.

A zdjątka robiłeś? To dlaczego jeszcze ich nie widzieliśmy? ;-)

Reply to
Renart F.
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.