Patryk S

Ponownie zwracam się do Patryka! Juz mam najpoważniejsze kłopoty z komputerem za sobą . Proszę na priv o adres .Przygotowany jestem na rekompensatę Twojego zawodu....
Wszystko mi poznikało.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.