Piper J3

Porad¼cie gdzie mogê kupiæ Pipera J3 o rozpiêto¶ci co najmniej 2 m, ale w
wersji ARF, poniewa¿ nie dam rady go okleiæ. Nigdy tego nie robi³em. Mo¿e
kto¶ ma takiego do sprzedania?
Wojo
Reply to
Wojo
Loading thread data ...
Mamy takie modele z Great Planes rozp.2150 mm w wersji ARF , proszę o meila to podam szczegóły . Pozdrawiam ! Radosław Oleksy Sklep Modelarski
formatting link
Reply to
Ol-Pen Model

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.