[plastik] malowanie pocz.

Wiatm Pytanie raczej lamerskie...

W jaki sposob usuwac widoczne nierownosci farby na granicy kolorow powstale przy malowaniu z tasmq maskujaca? Chodzi o wyrazna roznice w grubosci farby na lini podzialu koloru

AF

Reply to
AndrzejF
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.