Kamera a pomiary

Witam grupowiczów
Czy kto¶ z Was spotka³ siê z wykorzystaniem kamer do mierzenia przyspieszeñ
poruszaj±cego siê obiektu.
Kamera "patrzy" na punkt i mierzy (?) jego przemieszczenie.
Czy to jest w ogóle do wykonania?
Spotka³em siê z mierzeniem temperatury lub obecno¶ci detali ale z pomiarem
przyspieszeñ?
Mo¿e Wy?
Maciej Sacharczuk
Reply to
Maciej Sacharczuk
Loading thread data ...
Dawno temu to robilem. Teraz robi to kazda myszka optyczna.
Tzn przemieszczenie, ale od tego tylko krok do przyspieszenia ..
J.
Reply to
J.F.
Jeśli na podstawie analizy obrazu możesz uzyskać informację o położeniu punktu, to czemu nie. Aby kamera 'śledziła' punkt musisz rozpoznać położenie punktu i ją przesunąć, a stąd już blisko do położenia punktu.
Reply to
Filip Ozimek
U¿ytkownik "Maciej Sacharczuk" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ :
tak, spotka³ siê i jest to mozliwe do wykonania. Zagadnienie œciœle zwi¹zane jest m.in. z (numeryczn¹) analiz¹ obrazu.
pozdro
Reply to
ARO
Maciej Sacharczuk napisał(a):
OIDP w podobny sposób da się mierzyć nawet drgania obiektu oddalonego o kilkaset metrów, oświetlonego laserem.
Reply to
PeJot
Poniewa¿ temat jest znany to troszkê wiêcej szczegó³ów. Pomiar kamer± przemieszczeñ z prêdko¶ci± oko³o1-2 m/s. Pomieszczenie ¶rednio o¶wietlone (nie wiem w tym momencie ile luxów). Pod³o¿e blacha stalowa pomalowana. Farba z duzym po³yskiem.Ró¿ne kolory. Powierzchnia krzywoliniowa. Przedmioty nie staj± w tej samej pozycji. Ró¿nica po³o¿enia mo¿e dochodziæ do 400mm. Odleg³o¶æ z jakiej mo¿liwy jest pomiar to oko³o 1000-1500mm. Czestoliwo¶æ pomiarów co 30s. To ma byæ rozwi±zanie przemys³owe a nie zabawa w "kotka i myszki" od pomiaru du¿o zale¿y. Je¿eli mo¿na mierzyæ drgania to z jak± dok³adno¶ci± bior±c odleg³osæ kilkaset metrów. Mo¿e to zawêzi pole poszukiwañ. Maciej Sacharczuk
U¿ytkownik snipped-for-privacy@o2.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@o2.pl...
Reply to
Maciej Sacharczuk
Maciej Sacharczuk napisał(a):
Wiesz co - nijak nie mogę przypomnieć sobie nazwy ani producenta tego urządzenia. Na wszelki wypadek sprawdź czy Bruel&Kjear nie ma go w ofercie.
Reply to
PeJot
A moglbys napisac jawnie co chcesz zrobic ?
Bedzie prosciej niz dopytywac co sie przemieszcza, jakie ma wymiary, jaka dokladnosc, jak pogodzis 1m/s i 30s.
Tych przemyslowych musi byc troche, ale znam je raczej od koncowej strony..
Jak interferomeria laserowa to duza :-)
J.
Reply to
J.F.
U¿ytkownik "J.F." <jfox snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@4ax.com...
Mierzy przemieszczenia samochodów na platformie za³adowczej czyli kamera "patrzy" na bok auta i mierzy jego przemieszczenia. Ró¿ne lakiey (kolory), ró¿ny k±ta padania wi±zki, ró¿ne po³o¿enie auta.
Szybko¶æ przesuwu ta¶my o 1m/s. Pomiar nastêpuje co 30s
Reply to
Maciej Sacharczuk
U¿ytkownik "J.F." <jfox snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@4ax.com...
Ciekawi± mnie ceny takich systemów.
Reply to
Maciej Sacharczuk
Tylko ze co 30s to auta sie przemieszcza o ~30m. Potrzebujesz miec kamere jakies 50m z boku. Plus wszelkie klopoty wynikle z rozdzielczosci [1000 pixeli na pole widzenia 40m to 4cm/ piksel] i paralaksy
I nie bardzo rozumiem - to jest cos typu tasmociag, a auto sie jednak wzgledem tasmy przesuwa ? bo wygodniej bedzie przemieszczenie tasmy mierzyc.
J.
Reply to
J.F.
U¿ytkownik "J.F." <jfox snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@4ax.com...
Brak precyzji z mojej strony. Auta s± kierowane przez kierowców. Poprostu staj± na jezdni. Dlatego nie ma powtarzalno¶ci pozycjonownia. Pomiar nastêpuje 30spo zatrzymaniu
Reply to
Maciej Sacharczuk
Dnia Thu, 9 Nov 2006 21:45:52 +0100, Maciej Sacharczuk napisał(a):
To może dało by się zaangazować takie kamery któe montują na wygnalizatorach świetlnych do sterowania światłami w zależności od natężenia ruchu ?
Reply to
dooh

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.