Rzutnik sinusoidy na ścian

Witam

Szukam jakiegoś taniego rozwiązania, które umożliwiało by rzucenie światła, raz jaśniejszego raz ciemniejszego (obrazu sinusoidy, widzianej tak jakby z góry) na powierzchnie, można właściwie nazwać to prążkami. Efekt o który mi chodzi można łatwo uzyskać za pomocą projektora, którym można wyświetlać właśnie taki raz ciemniejszy, a raz jaśniejszy obraz, takie rozwiązanie z projektorem jest bardzo wygodne bo można łatwo sobie regulować częstotliwość tych zmian (na czym także mi zależy). Niestety cena projektora to 3000 zł ;( a mnie chodzi o coś co da się zmontować w cenie do 300 zł.

Reply to
Kurciok
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.