Re: SZUKAM MODELARZY RC Z TARCHOMINA W WAWIE

Serio? Tam na tym polu, co jak jadąc od pętli to przed Mehoffera po prawej? :] Napisz jak się któryś z was będzie wybierał polatać, bo ja mam tam 2 kroki (Ciołkosza).

btw. przyszły (mam nadzieję, że kiedyś wreszcie skończę :) depronowiec.

Pozdrawiam Marcin U.

Reply to
mcINEK
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.