Re: Nowy 2 pytania

Loading thread data ...

Witam, temat rzeka :) Na początek proponuję zapoznać się z tymi stronami:

formatting link
i tu:

formatting link
Tematy początków wielokrotnie poruszane na obydwu forach.

Pozdrawiam. Marek

Reply to
mores3

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.