Re: Relacja z oblotu szybowca RC :-)

Moze troche danych o tym szybowcu? Rozpietosc, waga? Bo ta 400setka to raczej nie pociagnie, szczegolnie iz jest bezposrednia a nie z przekladnia.
Reply to
Doman
Loading thread data ...
Tj, teoretycznie to sa one 600g masy modelu. Przy dobrym pakiecie 6 ogniwowym to bedzie mial 240g ciagu(ale daj 8 ogniw). To moze costam pociagnie.
Reply to
Doman

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.